Psykiatri

Angst; Panikklidelse og fobier

Frykt er et naturlig beskyttelsesfenomen; kroppen gir oss melding om å være på vakt for fare. Dersom frykten oppstår tilsynelatende "uten grunn", kalles det angst (Snoek & Engedal, Psykiatri, 2008).

Angst kan komme alene, eller som en del av en annen psykisk lidelse.

Generelle angstsymptomer:

Psykiske

 • Skrekkfylte forestillingsbilder
 • Angst for å dø eller miste kontroll
 • Dissosiasjonssymptomer (følelse av å være utenfor seg selv)

 

Somatiske

 • Hjertebank og brystsmerter
 • Åndenød/kvelningsfornemmelser
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Svetting

 

Angstlidelser kan være akutte eller kroniske. Den akutte angstlidelsen kalles gjerne panikkanfall, dersom denne utvikles til å bli kronisk, kalles den panikklidelse.

Panikkanfallet kommer gjerne plutselig, og helt uventet. Hos meg har den hatt en tendens til å komme da jeg er alene. Dette ble jeg oppmerksom på, og slik jeg har forstått det utviklet jeg noe som kalles for fobisk unngåelsesatferd. Enkelt forklart kan jeg si at jeg fikk angst for angsten; jeg unngikk så langt jeg kunne å ferdes ute alene, da jeg knyttet panikkanfallene til nettopp dette. Med dette utviklet angsten i meg seg sakte, men sikkert, til å bli kronisk.

Den vanligste angslidelsen er de spesifikke fobiene. Ved fobi er det helt bestemte ting eller dyr man frykter og ønsker å unngå. Eks. Agorafobi (frykt for åpne plasser), edderkoppfobi, klaustrofobi, sosial fobi (angst for å møte og forholde seg til andre mennesker enn dem man kjenner godt) og mange fler.

Du kan lese mer om angstlidelser blant annet her og her.
Her
kan du lese om fobier, og se en liste med mange av de over 600 navngitte fobiene.

 

 

 

 

 

 

Posttraumatisk Stresslidelse

Posttraumatisk stresslidelse kan kort forklares som en reaksjon på en traumatisk krise, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag for de fleste (Snoek & Engedal, Psykiatri, 2008).

Mennesker som har erfart alvorlige overgrep, ulykker eller sterkt belastende situasjoner kan utvikle lidelsen, som oppstår som en forsinket reaksjon i løpet av noen uker eller få måneder etter selve hendelsen. Hos noen kan det ta opptil 6 måneder før symptomene viser seg. Jo lenger tid det går, dess vanskeligere er det for personen selv og legen å forstå sammenhengen mellom plagene og hendelsen.

Typiske trekk ved posttraumatisk stresslidelse er:

 • Sterke gjenopplevelsesreaksjoner, såkalte "flashbacks"
 • Dissosiasjonsfenomener
 • Følelsesmessig avflatning
 • Autnonom alarmberedskap, vaktsomhet, skvetter lett
 • Søvnvansker
 • Håpløshetsfølelse

 

Det er ikke vanskelig å forstå at disse faktorene påvirker den rammedes sosiale fungering betraktelig, og på grunn av søvnvansker og angsproblemer, er det heller ikke uvanlig at posttraumatisk stresslidelse kan gi grobunn for rusproblemer.

Viktig å merke seg: Det er helt normalt å oppleve masse vonde følelser etter en traumatisk hendelse, men dersom disse plagene fredeles er der en måned etter hendelsen, eller blir verre og påvirker livskvaliteten din, bør du oppsøke lege.

Du kan lese mer om Posttraumatisk stresslidelse her og her.

 

 

ThisISmeThen

ThisISmeThen

25, Oslo

Jente på 25 som er til utredning/behandling hos psykolog. "Jeg" består av flere deler som diskuterer, analyserer, hjelper og motarbeider hverandre. Bloggen består av fortid og nåtid, fornuft og følelser, tanker og meninger, kamper og overgivelser og annet som faller meg inn.. I enkelte innlegg ber jeg dere huske på at det er skrevet med mine tanker og følelser, at det alltid er flere sider av en sak, men at dette er mine opplevelser. Dette er meg halvveis naken på min vei mot å bli hel. "It's gonna be OK in the end, if it's not OK, it's not the end"

Kategorier

Arkiv

hits