Alkoholisme

Viktige forsvarsstrategier hos misbrukere


En som har utviklet et alkoholproblem, endrer også vanligvis karakter...:

Splitting av jeg'et, som er en slags fornektelse av virkeligheten, blir stadig mer markert. Alkoholikeren utvikler to bilder av seg selv; det ene bildet er det arbeidssomme, og egentlig edruelige mennesket, som har stor motgang og er omgitt av utenforstående personer. Det andre bildet er det verdiløse, fordrukne mennesket som ødelegger sin familie, sin økonomi og seg selv.

Disse to bildene holdes adskilt, og eksisterer vekselsvis: For seg selv kan alkoholikeren innrømme sin avhengighet, men overfor andre edruelige fornekter h*n misbruket så sterkt at h*n tror på det selv. Det er derfor en kan oppleve at et ellers så fornuftig menneske, som åpenbart er beruset, står sterkt på sitt om at h*n er edru.

Hensikten med at denne forsvarsstrategien setter inn, er at selvfølelsen skal bli reddet fra å bli ødelagt av skam og underlegenhet.

En annen forsvarsstrategi er å legge ansvaret og kontrollen utenfor seg selv. Alkoholikeren skylder først og fremst på alkoholen, men også på andre mennesker og omstendigheter som for eksempel en vanskelig oppvekst, drikkingen til foreldrene eller en skilsmisse. Denne måten å skyve fra seg skylden på er en allmenn menneskelig måte, som ofte innebærer en nedvurdering av ens egne evner.

Dette ansvarsspørsmålet, og den lave selvrespekten er det dessverre lite fokus på når det kommer til alkohol debatten. Derimot er det utviklingen av fysisk avhengighet og adgangen til alkohol som virker være de eneste faktorene det konsentreres om. Det er likevel dessverre slik at man svært ofte ser at alkoholmisbrukere bruker alkoholen nettopp for å dempe sine psykiske plager, som en slags selvmedisinering (for eksempel ved lav selvrespekt). Dette fenomenet kalles for dobbeltdiagnoser, og er et voksende samfunnsproblem (dette vil det komme et innlegg om senere).

<3 <3 <3

 

(Kilde: "Dynamisk Psykiatri" -Johan Cullberg)

Hvorfor blir man alkoholiker?

Cullberg (1999) mener årsakene til et alkoholmisbruk må ses dels fra et samfunnsmessig/kulturelt perspektiv og dels fra et individuelt.
Selvfølgelig blir det første punktet tilgang. Uten tilgang på alkohol, vil det heller ikke oppstå noe alkoholmisbruk. Men nå er det nå sånn at slik er det, så jeg går derfor videre til neste punkt som er personlighet.

Det finnes ingen overbevisende undersøkelse som påviser spesifikke karaktertrekk hos alkoholikere før misbruket. Det man derimot kan se, er at det med årene utvikler seg en stadig større psykologisk og karaktermessig likhet mellom forskjellige alkoholmisbrukere. Denne likheten kan bli forvekslet med karaktertrekk med betydning for at det oppstår et misbruk. Slike karaktertrekk er; hissighet, sjalusi, dårlig antstoleranse etc.

Oppvekstmønsteret har stor betydning. Det er dessverre ofte slik at i misbrukerhjem - vokser det ofte nye misbrukere frem. Det er jo rart at et barn av alkoholiker, et barn som har opplevd mange av de negative følgende et misbruk medfører, uten å ville det, ofte går samme vei som foreldrene. Cullberg (1999) mener at dette er fordi foreldrene er betydningsfulle som forbilder, uansett om de er elsket eller hatet av barnet. En annen grunn, kan være at det på et visst nivå innebærer en slags "straff" overfor foreldrene. Misbrukende foreldre har dessuten trekk som usikkerhet, upålitelighet, omskiftelighet og ambivalens. Disse trekkene veit man for sikkerhet at er skadelig for barnets selvfølelse og "jeg"styrke.


Photobucket Det er viktig å påpeke at ikke alle barn av alkoholikere nødvendigvis blir alkoholikere selv. Noen blir totalavholds, mens andre igjen klarer å ha et sunt forhold til alkohol.

Tall fra tvillingstudier og adopsjonsstudier viser at det kan være slik at arvelige faktorer spiller inn. Mennesker med alvorlige alkoholproblemer i familien bør derfor utvise større forsiktighet rundt alkohol, da mye taler for at de muligens kan utvikle en fysiologisk avhengighet raskere enn andre.

Til sist i dette innlegget, vil jeg bare slenge på en liten test. Om du som leser dette tror noen du kjenner har et alkoholmisbruk, eller kanskje har du tanker om at du kanskje har et alkoholmisbruk selv (eller et annet misbruk, for den saks skyld), har AA (Anonyme Alkoholikere) laget en liste over spørsmål man kan stille seg selv her, og her er noen gode råd for å begrense alkoholinntaket.

Hvis man ikke klarer å følge noen av disse rådene på siden jeg har lenket til over, anbefales det at man søker årsakene til det høye alkoholinntaket og råd hos fastlege etc.Som de skriver så fint på siden til AA, er det ingen skam å erkjenne at man har helseproblemer, tvert i mot!
Det ligger mye mot og styrke i å erkjenne at man har et misbruk, men er villig til forsøke å endre det.

<3 <3 <3

(Kilde: "Dynamisk Psykiatri" - Johan Cullberg)

Alkoholisme; Alkoholmisbruk og alkoholavhengighet

 

Alkoholisme er en avhengighetslidelse som i likhet med andre former for stoffavhengighet, er medisinsk definert som sykdom, og kan behandles.

Først en definisjon av alkoholisme, funnet i Dynamisk Psykiatri (1999) - Johan Cullberg:

 

"Alkoholisme er en måte å forholde seg til alkohol på som er karakterisert av at kontrollen over drikkingen er gått tapt."

 

Drikkingen fører til forstyrrelser i familien, økonomiske problemer, arbeidsproblemer og sosiale vansker. Alkoholikeren opplever en trang til å drikke alkohol, eventuelt blackouts (hukommelsestap) og forandringer i rusreaksjonene. Ved stans i alkoholinntaket opplever h*n abstinensplager med en reperasjonstrang (les: en trang til å fortsette å drikke etterhvert som alkoholen forsvinner ut av kroppen).

Med alkoholmisbruk menes bruk av alkohol til tross for at gjentatte, negative konsekvenser forekommer. Et misbruk kan derfor forekomme uten at det har utviklet seg en egentlig avhengighet til alkohol.

En alkoholavhengighet innebærer en psykologisk og fysiologisk forandring som blir utviklet hos ethvert individ som regelmessig drikker for store mengder alkohol. Sagt på en annen måte er alkoholavhengighet et alkoholmisbruk kombinert med toleranse (les: økningen i alkoholkonsumet som må til for å utløse samme ruseffekt som før), en ukontrollerbar trang til å drikke og abstinenser.

Abstinenser blir brukt om en rekke symptomer som kan ses hos en person som reduserer eller stopper alkoholforbruket etter lengre perioder med stort inntak. Symptomene spenner fra lette søvnforstyrrelser, skjelving, svetting og mild angst, til svært alvorlig og livstruende symptomer. Blandt de alvorligste symptomene ser man forvirringstilstander, syns- og hørselshallusinasjoner og voldsomme krampetilstander.

Som jeg nevnte over er et av trekkene man kan se innenfor alkoholisme, en trang til å fortsette å drikke etterhvert som alkoholen går ut av kroppen; alkoholikeren drikker alkohol for å slippe unna de svært ubehagelige abstinensene h*n opplever ved å stoppe å drikke.


Sannheten om alkoholmisbruk


- Verdens Helseorganisasjon anslår at over
140 millioner mennesker verden over har et alkoholmisbruk.

- Det er vanskelig å fastslå hvor mange alkoholikere det er i Norge,
men undersøkelser som er gjort antyder at det er et sted mellom 200 000 og 300 000.

- Hvert år dør mellom 1000 og 2000 mennesker som følge av eget eller andres alkoholforbruk.

- Alkoholforbruket tar mellom 25 og 30 % av Norges sykepleieressurser.

- De fleste alkoholmisbrukerne er yrkesaktive og har familie.
Mellom 50- og 100 000 barn og ca 100 000 ektefeller lever med en alkoholiker.


Photobucket


Halldin (1985) har i et storbyområde funnet ut at alkoholforbruket er størst i de øverste samfunnsklassene, men her er også misbruket mer skjult. De fleste får ingen adekvat hjelp, og fremfor alt heller ikke familiene deres...


(Hentet fra Wikipedia, Blåkors sine nettsider og "Dynamisk Psykiatri" -Johan Cullberg.)
ThisISmeThen

ThisISmeThen

25, Oslo

Jente på 25 som er til utredning/behandling hos psykolog. "Jeg" består av flere deler som diskuterer, analyserer, hjelper og motarbeider hverandre. Bloggen består av fortid og nåtid, fornuft og følelser, tanker og meninger, kamper og overgivelser og annet som faller meg inn.. I enkelte innlegg ber jeg dere huske på at det er skrevet med mine tanker og følelser, at det alltid er flere sider av en sak, men at dette er mine opplevelser. Dette er meg halvveis naken på min vei mot å bli hel. "It's gonna be OK in the end, if it's not OK, it's not the end"

Kategorier

Arkiv

hits